Użycie ReduSystems®

Nakładanie maszynowe

Nakładanie przy użyciu maszyny do rysowania kredą jest zawsze metodą preferowaną, jeśli możliwe jest wykorzystanie go w danej lokalizacji, gdyż pozwala na skuteczne nałożenie warstwy o optymalnej jakości. Urządzenie zostało zaś zaprojektowane z myślą o tym produkcie. 


Fot. 1. Top Cleaner jako maszyna do natryskiwania

Zalety nakładania produktów ReduSystems opryskiwaczem 

 • Sprawne i równe natryskiwanie; nakładana powłoka ma równą grubość. 
 • Brak strat produktu z powodu nadmiernego rozprysku. 
 • Wielofunkcyjność; możliwość nakładania powłoki tylko po jednej stronie szklarni. 
 • Mniejsza zależność od warunków pogodowych niż podczas spryskiwania ze śmigłowca lub niewielkiego samolotu. 
 • Mniejsza zależność od warunków pogodowych niż podczas spryskiwania ze śmigłowca lub niewielkiego samolotu. 
 • Możliwość wcześniejszego umycia szczotką zapewnia optymalne przenikanie światła i lepsze przyleganie powłoki do dachu. 
 • Możliwość wcześniejszego umycia szczotką zapewnia optymalne przenikanie światła i lepsze przyleganie powłoki do dachu. 


Fot. 2. Preparat ReduFuse nałożony opryskiwaczem

Wymagane urządzenia

Zestaw pomp

 • Zestaw pomp składa się z następujących elementów: Pompy membranowej odpowiedniej do pompowania roztworu; jednego lub więcej mieszalników; mieszadeł mechanicznych w mieszalniku (mieszalnikach); wysokociśnieniowego przewodu gumowego z zestawem pompy ustawionym na spryskiwanie. 
 • Zalecamy stosowanie pompy membranowej o wydajności co najmniej 40 litrów na minutę przy ciśnieniu 40–50 barów.

Opryskiwacz

 • Na świecie istnieje zaledwie kilku producentów opryskiwaczy. Znane marki to Van der Waay i Besseling.
 • Szerokie zastosowanie znalazł wysoce profesjonalny opryskiwacz Top Cleaner firmy Van der Waay. Urządzenia tego można także użyć do mycia szklarni.


Fot. 3. Zestaw pomp z pompą membranową, mieszalnikiem i mieszadłem 

Ogólne instrukcje stosowania

 1. Określić, jaka ilość wody i wymaganego produktu ReduSystems jest niezbędna do uzyskania wymaganej powłoki. Zastosować natryskiwany roztwór w ilości od 1000 do 1500 l na hektar (natryskiwany roztwór = ReduSystems + woda). Ilości mogą się różnić w zależności od rodzaju dyszy, prędkości przesuwania i ustawień całego systemu spryskiwaczy. 
 2. Sprawdzić, czy mieszalnik ma wystarczającą pojemność na całkowitą ilość natryskiwanego roztworu. Napełnić mieszalnik wymaganą ilością czystej wody. 
 3. Wlać wybraną liczbę wiader wody do mieszalnika, Ponieważ podczas natryskiwania mechanicznego prawie nie dochodzi od strat, ilość produktu ReduSystems można zmniejszyć o 10%.
 4. Wymieszać przeznaczony do natryskiwania roztwór z wystarczającą siłą, by uzyskać jednorodną ciecz. Sprawdzić jakość zmieszania badając, czy na dnie mieszalnika nie zbiera się zagęszczony produkt ReduSystems, skrobiąc dno mieszalnika długim przedmiotem. 
 5. Aby możliwe było pełne wykorzystanie zalet produktów ReduSystems, określona liczba wiader powinna zostać starannie rozprowadzona po powierzchni wymagającej pokrycia. 
 6. Preparat należy nakładać wyłącznie we właściwych warunkach opisanych poniżej. 
 7. Podczas natryskiwania sprawdzić, czy na dysze natryskowe podawane jest właściwe ciśnienie. Na belkach do oprysków zwykle montuje się ciśnieniomierz (manometr). Ciśnienie powinno być dostosowane do rodzaju zamontowanych dysz (zob. 8). W praktyce natryskiwanie przeprowadza się zwykle przy ciśnieniu na dyszach w zakresie 2–4 bary.
 8. Rodzaj dyszy powinien odpowiadać ilości roztworu, jaka ma zostać nałożona. Opryskiwacze są często wyposażone w dysze Teejet serii XR110XXVK.
 9. Podczas opryskiwania należy dostosować do siebie wzajemnie prędkość jazdy, ciśnienie i ilość cieczy uwalnianej w całej belce do oprysków, by nakładać wymaganą liczbę wiader na wybraną powierzchnię w jak najbardziej równomierny i precyzyjny sposób. Możliwe jest dokonanie obliczeń tak, by całkowita ilość natryskiwanego roztworu została równo i jednolicie nałożona na przeznaczoną do tego powierzchnię. Przy przeprowadzaniu obliczeń należy poprosić o pomoc producenta opryskiwacza. 

Warunki wpływające na efekt 

Poniżej opisano elementy ogólne, które należy uwzględnić, gdyż będą one mieć wpływ na efekt końcowy, niezależnie od wybranej formy aplikacji. 

 • Nie nakładać w warunkach pogodowych niezapewniających właściwego schnięcia. Powłoka może ześlizgiwać się ze szkła tworząc nierówną warstwę. Powłoka znajdująca się wyżej będzie cieńsza, a zatem mniej wytrzymała. 
 • Nie nakładać na mokry dach ani podczas opadów. Istnieje znaczne ryzyko, że powłoka ulegnie uszkodzeniu lub zostanie całkowicie spłukana przez deszcz. Powłoka nakładana na mokre szkło w rzeczywistości ulega dalszemu rozcieńczeniu, na powierzchni znajdzie się więc mniej produktu, co będzie mieć dalsze konsekwencje dla właściwości ostatecznie uzyskanej powłoki. 
 • Nie nakładać na mokry dach ani podczas opadów. Istnieje znaczne ryzyko, że powłoka ulegnie uszkodzeniu lub zostanie całkowicie spłukana przez deszcz. Powłoka nakładana na mokre szkło w rzeczywistości ulega dalszemu rozcieńczeniu, na powierzchni znajdzie się więc mniej produktu, co będzie mieć dalsze konsekwencje dla właściwości ostatecznie uzyskanej powłoki. 
 • Nie nakładać produktów ReduSystems przy temperaturach poniżej 10°C. Czas suszenia jest wówczas znacznie dłuższy. Powłoka nie może być mokra w chwili nadejścia nocy, gdyż skraplająca się woda może (częściowo) zmyć warstwę preparatu. Nie stosować produktów ReduSol w temperaturach poniżej 5°C.
 • Nie stosować przy silnym wietrze, gdyż natryskiwany roztwór może zostać zdmuchnięty. Straty roztworu powodują powstanie cieńszej warstwy niż zamierzona, co ma wpływ na jej właściwości. Ponadto rozwiewany przez wiatr roztwór może rozpryskiwać się na okolicznych obiektach. 
 • Najlepszy efekt można uzyskać nakładając roztwór na czysty dach szklarni. Czysta powierzchnia zapewnia większą przepuszczalność światła i poprawia trwałość.

Dozowanie

Główne przyczyny wyboru pewnych produktów ReduSystems to korzystny wpływ produktów na uprawy. Celem ich stosowania jest maksymalizacja tych korzyści. Mogą one dotyczyć różnych aspektów, jednak najważniejszy jest wzrost wydajności oraz poprawa jakości. Pożądany efekt jest bezpośrednio proporcjonalny do liczby wiader roztworu naniesionych na powierzchnię oraz okoliczności i technologii używanych podczas stosowania. Zalecamy stosowanie pewnej liczby wiader na sezon: Doświadczenie i badania wykazały, że nasze zalecenia idealnie sprawdzają się w pewnych warunkach i dla pewnych upraw. Użycie z wyboru większej lub mniejszej liczby wiader lub nieprawidłowe nakładanie (utrata produktu podczas nakładania, nierówne natryskiwanie, niekorzystne warunki pogodowe itp.) ma pewne konsekwencje. Są to:

Użycie mniejszej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • Oczekiwane oddziaływanie na rośliny będzie mniejsze lub nie będzie go wcale. 
 • Podczas stosowania produktów zacieniających ochrona przed promieniowaniem będzie niewystarczająca, co spowoduje nadmierny wzrost temperatury.
 • Powłoka będzie nietrwała i zostanie szybciej spłukana przez deszcz. Ponadto powłoka będzie cieńsza, co sprawi, że efekt będzie minimalny. 

Użycie większej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • W niektórych przypadkach dojdzie do wzmocnienia pożądanego działania, lecz w większości przypadków ilość dostępnego dla roślin światła będzie mniejsza. 
 • W przypadku stosowania produktów zacieniających może to spowodować, że ilość światła będzie za mała, co doprowadzi do spadku temperatury. 
 • Powłoka będzie trwalsza, zatem utrzyma się ona dłużej. Czasem zacienienie będzie zbyt duże w ciągu kilku ostatnich miesięcy, kiedy natężenie światła jest niższe.  

Kreator produktów ReduSystems „ReduWizard” zaleca idealne produkty i ilości, jakie należy stosować z każdym rodzajem upraw. Porady udzielane przez ReduWizard są oparte na danych statystycznych uzyskanych z setek stacji pogodowych z całego świata. Dane te są łączone z informacjami wprowadzanymi przez użytkowników, co pozwala na oferowanie indywidualnych zaleceń. 

Bezpieczeństwo i środowisko

Bezpieczeństwo stosowania powłok ReduSystems

 • W wielu krajach praca na dużych wysokościach bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających jest niedozwolona. Zatem chodzenie po dachu szklarni bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających może być wykroczeniem!
 • W przypadku kontaktu powłok ReduSystems ze skórą lub oczami należy spłukać wodą. W przypadku ReduClean istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania. 
 • W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. 

Wpływ na środowisko

 • Produkty ReduSystem są nieszkodliwe dla środowiska. 
 • Duże stężenie środka ReduSol w wodzie może prowadzić do niepożądanego, tymczasowego zabarwienia jej na biały kolor.
 • Należy sprawdzić skuteczność i bliskość dróg wodnych, do których mogą spływać produkty ReduSystems. W razie konieczności zapobiegać napływowi.   
 • Należy sprawdzić stan zbiorników wodnych po napływie produktów ReduSystems.


 


 

Chcieć wiedzieć więcej?

Opracowujemy pogłębioną wiedzę w języku angielskim, niemieckim i holenderskim dla hodowców i konsultantów, dając wgląd w klimat i kontrolę światła dzięki naszym produktom.

Możesz określić artykuły, które chcesz otrzymywać. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji.

ReduSystems® to marka of Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.