Użycie ReduSystems®

Spryskiwanie przy użyciu śmigłowca lub samolotu

Przy stosowaniu tej metody uzyskany efekt zależy od wiedzy i doświadczenia pilota. Jakość i stan technicznych urządzeń także są istotnym czynnikiem. Ta metoda aplikacji jest zwykle stosowana w przypadku dachów szklarni o znacznej powierzchni. Może ona okazać się bardzo ekonomiczna. Elementy, które należy uwzględnić, by uzyskać najlepsze rezultaty: 

 1. Stworzenie absolutnie równej warstwy jest praktycznie niemożliwe, gdyż rozpryskiwana ciecz składa się z małych kropelek. Uzyskanie maksymalnie jednolitej warstwy wymaga od pilota wielokrotnych przelotów. Rośnie wówczas ryzyko powstanie zbyt grubej warstwy (zbyt duża ilość natryskiwanego roztworu). 
 2. Liczba wiader roztworu niezbędna do uzyskania pożądanego efektu w określonych warunkach klimatycznych jest czasem większa niż w przypadku innych metod aplikacji z powodu aplikacji niejednolitej i strat produktu (natryskiwanie ma charakter rozproszony, zatem część roztworu trafia na konstrukcję szklarni i bezpośrednie otoczenie). 
 3. Niejednorodna warstwa (wzorzec spadających kropli) z zasady nie jest czymś gorszym, ale jest tak w przypadku działania produktów ReduSystems, które wykazują działanie dyfuzyjne lub związane z filtrowaniem widma. Dlatego też ta technika najlepiej sprawdza się przy nakładaniu produktu ReduSol.

Ogólne instrukcje stosowania

 1. Określić, jaka ilość wody i produktu ReduSystems jest niezbędna do uzyskania wymaganej powłoki. Metoda aplikacji jest tak specyficzna, że jest całkowicie zależna od wiedzy i umiejętności pilota. Jednak niezależnie od metody aplikacji określona liczba wiader musi zostać równo rozprowadzona po dachu szklarni. Uzyskanie identycznego efektu przy zastosowaniu większej lub mniejszej liczby wiader nie jest więc możliwe. Strata pewnej ilości natryskiwanego roztworu to jedyny powód uzasadniający użycie większej ilości produktu.
 2. Sprawdzić, czy mieszalnik ma wystarczającą pojemność na całkowitą ilość natryskiwanego roztworu. Napełnić mieszalnik wymaganą ilością czystej wody. 
 3. Sprawdzić, czy mieszalnik ma wystarczającą pojemność na całkowitą ilość natryskiwanego roztworu. Napełnić mieszalnik wymaganą ilością czystej wody. 
 4. Wymieszać przeznaczony do natryskiwania roztwór z wystarczającą siłą, by uzyskać jednorodną ciecz. Sprawdzić jakość zmieszania badając, czy na dnie mieszalnika nie zbiera się zagęszczony produkt ReduSystems, skrobiąc dno mieszalnika długim przedmiotem. 
 5. Aby możliwe było pełne wykorzystanie zalet produktów ReduSystems, określona liczba wiader powinna zostać starannie rozprowadzona po powierzchni wymagającej pokrycia. 
 6. Preparat należy nakładać wyłącznie we właściwych warunkach opisanych poniżej. 

Warunki wpływające na efekt 

Poniżej opisano elementy ogólne, które należy uwzględnić, gdyż będą one mieć wpływ na efekt końcowy, niezależnie od wybranej formy aplikacji. 

 • Nie nakładać w warunkach pogodowych niezapewniających właściwego schnięcia. Powłoka może ześlizgiwać się ze szkła tworząc nierówną warstwę. Powłoka znajdująca się wyżej będzie cieńsza, a zatem mniej wytrzymała. 
 • Nie nakładać w warunkach pogodowych niezapewniających właściwego schnięcia. Powłoka może ześlizgiwać się ze szkła tworząc nierówną warstwę. Powłoka znajdująca się wyżej będzie cieńsza, a zatem mniej wytrzymała. 
 • Nie nakładać, jeśli przewidywane są opady w ciągu najbliższych ośmiu godzin. Ryzyko uszkodzenia przez deszcz jest znaczne. 
 • Nie nakładać produktów ReduSystems przy temperaturach poniżej 10°C. Czas suszenia jest wówczas znacznie dłuższy. Powłoka nie może być mokra w chwili nadejścia nocy, gdyż skraplająca się woda może (częściowo) zmyć warstwę preparatu. Nie stosować produktów ReduSol w temperaturach poniżej 5°C.
 • Nie stosować przy silnym wietrze, gdyż natryskiwany roztwór może zostać zdmuchnięty. Straty roztworu powodują powstanie cieńszej warstwy niż zamierzona, co ma wpływ na jej właściwości. Ponadto rozwiewany przez wiatr roztwór może rozpryskiwać się na okolicznych obiektach. 
 • Najlepszy efekt można uzyskać nakładając roztwór na czysty dach szklarni. Czysta powierzchnia zapewnia większą przepuszczalność światła i poprawia trwałość.

Dozowanie

Główne przyczyny wyboru pewnych produktów ReduSystems to korzystny wpływ produktów na uprawy. Celem ich stosowania jest maksymalizacja tych korzyści. Mogą one dotyczyć różnych aspektów, jednak najważniejszy jest wzrost wydajności oraz poprawa jakości. Pożądany efekt jest bezpośrednio proporcjonalny do liczby wiader roztworu naniesionych na powierzchnię oraz okoliczności i technologii używanych podczas stosowania. Zalecamy stosowanie pewnej liczby wiader na sezon: Doświadczenie i badania wykazały, że nasze zalecenia idealnie sprawdzają się w pewnych warunkach i dla pewnych upraw. Użycie z wyboru większej lub mniejszej liczby wiader lub nieprawidłowe nakładanie (utrata produktu podczas nakładania, nierówne natryskiwanie, niekorzystne warunki pogodowe itp.) ma pewne konsekwencje. Są to:

Użycie mniejszej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • Oczekiwane oddziaływanie na rośliny będzie mniejsze lub nie będzie go wcale. 
 • Podczas stosowania produktów zacieniających ochrona przed promieniowaniem będzie niewystarczająca, co spowoduje nadmierny wzrost temperatury.
 • Powłoka będzie nietrwała i zostanie szybciej spłukana przez deszcz. Ponadto powłoka będzie cieńsza, co sprawi, że efekt będzie minimalny. 

Użycie większej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • W niektórych przypadkach dojdzie do wzmocnienia pożądanego działania, lecz w większości przypadków ilość dostępnego dla roślin światła będzie mniejsza. 
 • W przypadku stosowania produktów zacieniających może to spowodować, że ilość światła będzie za mała, co doprowadzi do spadku temperatury. 
 • Powłoka będzie trwalsza, zatem utrzyma się ona dłużej. Czasem zacienienie będzie zbyt duże w ciągu kilku ostatnich miesięcy, kiedy natężenie światła jest niższe.  

Kreator produktów ReduSystems „ReduWizard” zaleca idealne produkty i ilości, jakie należy stosować z każdym rodzajem upraw. Porady udzielane przez ReduWizard są oparte na danych statystycznych uzyskanych z setek stacji pogodowych z całego świata. Dane te są łączone z informacjami wprowadzanymi przez użytkowników, co pozwala na oferowanie indywidualnych zaleceń. 

Bezpieczeństwo i środowisko

Bezpieczeństwo stosowania powłok ReduSystems

 • W wielu krajach praca na dużych wysokościach bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających jest niedozwolona. Zatem chodzenie po dachu szklarni bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających może być wykroczeniem!
 • W przypadku kontaktu powłok ReduSystems ze skórą lub oczami należy spłukać wodą. W przypadku ReduClean istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania. 
 • W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. 

Wpływ na środowisko

 • Produkty ReduSystem są nieszkodliwe dla środowiska. 
 • Duże stężenie środka ReduSol w wodzie może prowadzić do niepożądanego, tymczasowego zabarwienia jej na biały kolor..
 • Należy sprawdzić skuteczność i bliskość dróg wodnych, do których mogą spływać produkty ReduSystems. W razie konieczności zapobiegać napływowi.   
 • Należy sprawdzić stan zbiorników wodnych po napływie produktów ReduSystems.

Chcieć wiedzieć więcej?

Opracowujemy pogłębioną wiedzę w języku angielskim, niemieckim i holenderskim dla hodowców i konsultantów, dając wgląd w klimat i kontrolę światła dzięki naszym produktom.

Możesz określić artykuły, które chcesz otrzymywać. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji.

ReduSystems® to marka of Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.